विज्ञापन

Advertise with us

Please consult with our management team and ask quotation about price, size, time period and placement of advertisement.

विज्ञापनका लागि,

मिसन खाेज डट् कममा विज्ञापन गर्न  कृपया हाम्राे व्यवस्थापन पक्षसँग  सम्पर्क गरी विज्ञापनकाे मुल्य, साईज, स्थान तथा समय अवधिबारे सल्लाह गर्नुहाेला ।

Cell: ९८४५१९१०२१, ९८२११४४५५१
Email: missionkhoj@gmail.com

error: Content is protected !!